Welkom!

Steunpunt Milieu en Gezondheid 2016 - 2020

Na drie succesvolle meetcampagnes werkte het Steunpunt Milieu en gezondheid aan een nieuwe cyclus van het Vlaamse humane-biomonitoringsprogramma. In de loop van 2017 en 2018 werd opnieuw een meetcampagne uitgevoerd bij zeshonderd jongeren verspreid over Vlaanderen. In 2020 werden de resultaten bekendgemaakt.

Wat is humane biomonitoring?

Humane biomonitoring staat voor meten in de mens. Aan de hand van metingen in o.a. bloed- en urinestalen meten we welke milieuvervuilende stoffen terechtkomen in het lichaam en welke gezondheidseffecten dit veroorzaakt.

 
Dorpskern

Webinars over impact ruimtegebruik en binnenmilieu op gezondheid

26/02/'21 - In januari organiseerde het Steunpunt twee Webinars over nieuwe onderzoeksresultaten. Een eerste over ruimtegebruik en gezondheid en een tweede over binnenhuismilieu.

woning

Binnen & buiten – wat onze omgeving doet met onze gezondheid.

17/12/'20 - Nieuwe onderzoeksresultaten bevestigen dat het goed is voor de gezondheid om regelmatig een groene omgeving op te zoeken en om de woning goed te ventileren en verluchten.

affiche STP MG 2006-2011

Sinds 2001 werden verschillende meetcampagnes uitgevoerd in Vlaanderen en in verschillende aandachtsgebieden. Daarbij werden drie leeftijdsgroepen onderzocht: pasgeborenen, jongeren en volwassenen/ouderen.

In de periode 2016-2020 werd een nieuwe meetcampagne uitgevoerd bij jongeren in Vlaanderen.

Daarbij gaat o.a. aandacht naar drie actuele thema's, enerzijds de relatie tussen ruimtegebruik en gezondheid, en anderzijds de thema's ecologische voeding en een gezond binnenmilieu naar aanleiding van de toenemende maatschappelijke aandacht voor een ecologische levensstijl.

 
 
UAntwerpen VITO VUB UHasselt UGent KULeuven PIH