Webinars over nieuwe resultaten en beleidsvertaling - 20 en 26 januari

Binnen & buiten – wat onze omgeving doet met onze gezondheid

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid onderzocht bij 610 Vlaamse jongeren de invloed van de binnen- én de buitenomgeving op de gezondheid en op de concentratie aan vervuilende stoffen in het lichaam. Tijdens twee webinars komt u alles te weten over de resultaten én kan u meedenken over mogelijke beleidsvoorstellen en acties om met de resultaten aan de slag te gaan.

Doelpubliek: Voor overheden, middenveldorganisaties, onderzoekers, professionals én burgers met belangstelling voor deze materie

 
Webinar Ruimtegebruik en gezondheid: 20 januari

20 januari 2021 van 9.30 tot 11.30ugroene ruimte

In deze webinar werden resultaten gepresenteerd over de invloed van groen in de woonomgeving op de gezondheid. Ook andere aspecten van ruimtegebruik zoals verstedelijking, nabijheid van landbouw en verkeer kwamen daarbij aan bod. De resultaten zijn hier beschikbaar.

Reflecties werden geformuleerd door Robin De Smedt (Departement Omgeving), Myriam De Bie (Agentschap Natuur en Bos) en Jens Aerts (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning).

Presentaties:

pdf bestandResultaten ruimtegebruik en Gezondheid.pdf (3.89 MB)

pdf bestandHoe kunnen de resultaten het beleid ondersteunen?.pdf (2.3 MB)

Een kort verslag van de Webinar volgt snel. 

Programma:

 • Welkom en Intro
 • Voorstelling resultaten Steunpunt Milieu en Gezondheid
 • Conclusies rondetafel: opties voor beleid
 • Reacties vanuit werkveld
 • Q&A
 • Slotwoord door Vlaams Planbureau Omgeving

Doelpubliek: Voor overheden, middenveldorganisaties, onderzoekers, professionals én burgers met belangstelling voor deze materie.

 
 
Webinar Binnenmilieu en gezondheid: 26 januari

26 januari 2021 van 13.00 tot 15.00uicoon binnenmilieu

In deze webinar bekijken we de invloed van binnenmilieukenmerken en bewonersgedrag op de blootselling aan milieuvervuilende stoffen en de gezondheid. Daarbij gaat o.a. aandacht naar bouwmaterialen, inkleding van de woning, kachelgebruik en verluchten en  ventileren. Verschillende onderzoekers van het Steunpunt Milieu en Gezondheid presenteren nieuwe onderzoeksresultaten. We laten ook actoren uit het werkveld aan het woord om samen met u na te denken over acties en prioriteiten voor beleid.

Schrijf u hier in (vóór 24 januari).

Voorlopig programma:

 • Welkom en Intro
 • Voorstelling resultaten Steunpunt Milieu en Gezondheid
 • Conclusies rondetafel: opties voor beleid
 • Reacties vanuit werkveld
 • Q&A
 • Slotwoord door Vlaams Planbureau Omgeving

Doelpubliek: Voor overheden, middenveldorganisaties, onderzoekers, professionals én burgers met belangstelling voor deze materie

Na inschrijving ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de webinar via e-mail een link naar het online platform. Daarvoor hoeft u niets te installeren.